Yaşlılar İçin Bakım Maaşı

Hanede Bakım Aylığı 1000 Türk lirası Olacak
Çok yaşlı yada bir özrü olarak ihtiyaç sahibi durumdaki insanların bakımını üstlenen aynı zamanda böyle bireylerin bakımı ile ilgilenen bireylere dairede bakma maaşı ödenmektedir. İşte bu gelir hükümet aracılığıyla verilmekte olup ve bununla birlikte şuan da başlangıcı ile birlikte Dokuzyüz yirmi dört Türk lirası. 2017 senesine girecekken bir müjde geldi ve de hanede bakma maaşına yeni bir sene ile beraber YüzdeSekiz zam getiriliceği aktarıldı. Böyle zam ile beraber Hanede Bakma Maaşı 1000 Tl Hale geliyor . Halkın bir çok kesimi henüz böyle bir bir uygulamadan habersiz olduğu için söz konusu makaleyi okuyan şahısların etraflarında bu biçimde bulunan insanlara nasihatte bulunarak, devletin uygulamış olduğu bu imkandan faydalanmalarını söylemiş olmaları çok mühimdir. Şimdiye değin 500 bin kişi söz konusu fırsattan yararlansa bile ülkemizde ne yazık evde bakım maaşı 1000 lira ki pek çok fert işte bu uygulamadan habersiz.
Devletin vermiş olduğu böyle aylıktan sayfamızı takip edenlerin bilgileri var ve de ne tarzda alınacağı hususunda da bilgilendirmeleri daha evvel yazmıştık. Lakin yeni yeni okuyucularımız için tekrar etmekte fayda vardır. Dairede bakım aylığı alabilmek amacıyla evde ihtiyaç sahibi insanın tam teşekküllü belirli bir hastaneden sağlık kurul raporu alması zorundadır ve ayrıca işte bu rapor sonucu Yüzde elli ve bununla birlikte üstü bir özürünün bulunduğuna dair yazı var olması gereklidir. Ayrıca söz konusu rapor içeriğinde adı geçen “ağır engelli” tarafında da evet tasdikinin yer alması lazımdır. İşte bu işlemin yanı sıra farklı bir detay bile; evde ihtiyaç sahibi bulunan kişinin yaşamış olduğu hanede ki kişilerin maaşlarının, hane halkından bulunan birey için düşen gelirin altıyüzyedi TL 'ndan az var olması gerekmektedir. Örneğin hanede 5 şahıs bulunuyorsa, çalışanların aylıkları toplanır ve ayrıca beşe bölünür çıkan sonuç 606.95 TL 'ndan aşağı seviyede ise söz konusu maaşı almak fırsatı kazanırsınız. Evde bakma aylığı özürlü durumdaki kişilere değil bakımını üstlenen şahısa verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *